Bilder

Här visar vi bilder på jobb vi gör och vår utrustning:

Kajrenovering:

Brygga m.m.

Husbygge Korsholmen:

Bygge av brygga:

Grävning på Ö:

Rivning av hus på Ö:

Avlopp och grund:

Blandade bilder på maskiner och utrustning: